Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju predmeta „Uporedna politika“ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

VESTI

UPOREDNA POLITIKA

Analizirajući i upoređujući modele političkih sistema i njihovih ključnih institucija, studenti će biti u stanju da shvate raznovrsnost organizovanja osnovnih političkih institucija u različitim nacionalnim i društvenim kontekstima, kao i da procenjuju ne samo mogućnosti i ograničenja samih institucija i modela, već i političkih ideja i teorija na osnovu kojih su oni stvoreni.

MATERIJALI

PREDAVAČI

Close Menu