Materijali

ZA ISPIT

Savremene demokratije I i II

Vučina Vasović

(Službeni glasnik, Beograd, 2008.)

(I tom, str. 147-149, 164-252, 318-322, 331-397, 447-448, 471-547, 599-657). 

(II tom, 33-39, 177-178, 182-184)

Preuzmi: Savremene demokratije I Vučina Vasović 

Preuzmi:  Španska regionalna država i belgijski konsocijacioni federalizam

Komparativna politika danas

Gabrijel Almond, Bingam Pauel, Rasel Dalton, Kore Strom (ur.)

(Biblioteka „Međunarodni odnosi“ MATE d.o.o. Zagreb, 2018.)

(str. 362-367, 409-414)

Preuzmi: Politika u Rusiji i Kini

Latinska Amerika – izazovi i prepreke demokratizacije

Zoran Krstić

(Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2014.)

(str. 79-84, 92-102, 105-119, 123-133, 144-150, 166-173, 183-184, 200-205).

Preuzmi: LATINSKA AMERIKA – Izazovi i prepreke demokratizacije

Close Menu