Materijali

ZA KOLOKVIJUM

Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, 2012, str. 87-126.

Endru Hejvud, POLITIKA, Clio, Beograd, 2004, str. 50-80.

Marcel Prelot, POLITIČKE INSTITUCIJE, Politička kultura, Zagreb, 2002, str. 223-268.

Huan Linc & Alfred Stepan, DEMOKRATSKA TRANZICIJA I KONSOLIDACIJA DEMOKRATIJE, Filip Višnjić, Beograd, 1998, str. 15-30.

Semjuel Hantington, TREĆI TALAS, CID, Podgorica, 2004, str. 18-29.

Volfgang Merkel, UKOTVLJENE I MANJKAVE DEMOKRATIJE, FPN, Beograd, 2015, str. 1- 23.

Close Menu