Materijali

ZA KOLOKVIJUM

         Preuzmi: Uporedna vladavina i politika – za kolokvijum (klik)                      

                       Rod Hague, Martin Harrop, FPN, Beograd, 2014.

                      1. Demokratija

                       str. 11-15, 57-69, 72-78. 

                      2. Autoritarna vlast

                       str. 80-95, 98-104.

                      3. Zakonodavna tela

                       str. 390-405, 408-411.

                     4. Izvršna vlast

                       str. 423-426, 433-445, 448-50.

                     5. Upravljanje na više nivoa 

                       str. 362-369, 372-383. (bez poglavlja o EU73/74)

                     6. Političke stranke

                      str. 239-245, 253-257, 260-263.

                     7. Izbori

                      str. 269-284, 289-291, 294-295.

Close Menu