Materijali

ZA VEŽBE

PRVI ČAS VEŽBI

Lipset, S. i Lejkin Dž., Demokratski vek, Alexandria Press, Beograd, 2006.
Demokratije, šta su i kako bi trebalo da funkcionišu?  str. 39-60.

Asemoglu D. i Robinson Dž., Zašto narodi propadaju, Clio, Beograd, 2012.
Zašto narodi propadaju danas? Institucije, Institucije, institucije, str. 392-428.

 

DRUGI ČAS VEŽBI

Dal, Robert, Poliarhija, participacija i opozicija, Filip Višnjić, Beograd, 1997, str. 1-57.

 

TREĆI ČAS VEŽBI

Sartori, Đovani, Uporedni ustavni inženjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003, str. 103-162.

ČETVRTI ČAS VEŽBI

Surlić, Stefan, „Izbori u Francuskoj 2017: Ulazak Jupitera u Jelisejsku palatu“, Politički život, Beograd, br. 14, str. 39-49, 2018.

Surlić, Stefan, „Citrus koalicija i obrisi savremenog ustavnog patriotizma u Nemačkoj”, Politički život, Beograd, br. 21, str. 49-60, 2021.

 

PETI ČAS VEŽBI

Merkel, Wolfgang, Etablirane i manjkave demokratije, 1-26

Linc i Stepan, Demokratija i njene arene, 15-30

 

Close Menu